Dane dotyczące liczby chorych na cukrzycę w Polsce przedstawił wiceminister zdrowia Adam Fronczak. Na posiedzeniu Komisji dyskutowano o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską i krajami, które będą sprawowały prezydencję w Unii Europejskiej w późniejszym czasie, Danią i Cyprem.

Reklama

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele duńskiego parlamentu i resortu zdrowia.

Ambasador Danii Oestrup Moeller powiedział, że wśród najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed UE jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach związanych z cukrzycą, propagowanie społecznej akceptacji dla osób chorych oraz zdrowego stylu życia.

Zaznaczył, że konieczne jest zwiększenie dostępu do informacji o osobach chorych na cukrzycę i zwiększenie edukacji w tym zakresie. Jak mówił, ryzyko zachorowalności na cukrzycę wzrasta zwłaszcza na wsi, gdzie trudniej dotrzeć z informacją.

Zarówno w Danii jak i w Polsce wiele przypadków cukrzycy jest niezdiagnozowanych - mówiono na forum Komisji. Obecnie - jak powiedział Fronczak - na cukrzycę choruje w Polsce 6,54 proc. społeczeństwa - 2 mln osób. Według szacunków resortu zdrowia ta liczba ma się podwoić za 15-20 lat.

W Danii - na cukrzycę choruje 270 tys. osób (4,9 proc. społeczeństwa. Jak powiedział Ole Andersen z duńskiej Narodowej Rady Zdrowia (organu doradczego resortu zdrowia) - gdyby zostały ujęte w statystykach także przypadki niezdiagnozowane - liczba chorych na cukrzycę sięgałaby 7 proc.Z szacunków wynika, że w 2025 r. w Danii na cukrzycę będzie chorować około 600 tys. osób. Za opiekę nad nimi odpowiedzialne są m.in. gminy i lekarze pierwszego kontaktu. Został też stworzony specjalny rejestr, w którym umieszczane są wszystkie wizyty lekarskie cukrzyków, zapisane im leki. Pozwala to monitorować - jak powiedział Andersen - jaka terapia podejmowana jest wobec chorych. Istnieje też narodowy program zdrowia, który powstał w 2003 roku.

W Polsce od 2010 r. obowiązuje "Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym". Większość działań skierowanych jest do dzieci i młodzieży, przygotowywane są także programy dla pielęgniarek i położnych. Cukrzyca zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych; mają na nią wpływ nadwaga i otyłość. Fronczak poinformował, że koszty refundacji insulin wynoszą obecnie w Polsce 562 mln zł.