Palacze poszukujący alternatywnego produktu nikotynowego mają do dyspozycji kolejną alternatywę, która oferuje potencjalnie mniejsze ryzyko ekspozycji na działanie substancji toksycznych, a jednocześnie jej forma doustna jest wygodna i łatwa w użyciu. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Drug and Chemical Toxicology, przeanalizowano nikotynowe saszetki doustne, które w Polsce są dostępne od czerwca pod nazwą VELO. Jak czytamy, badanie to jest częścią kompleksowego programu badań naukowych mających na celu ocenę potencjału zmniejszenia ryzyka związanego z bezdymnymi produktami nikotynowymi w porównaniu z tradycyjnymi papierosami i tradycyjnymi doustnymi produktami tytoniowymi. Uzyskane wyniki wskazują, że toksyczność beztytoniowych saszetek nikotynowych jest porównywalna do toksyczności produktów nikotynowej terapii zastępczej (NRT) i znacznie niższa, niż toksyczność tradycyjnych produktów typu snus, które, stosowane jako jedyny produkt nikotynowy, są uznawane za produkt o obniżonym ryzyku w porównaniu z papierosami. Wyniki badań wykazały, że badane saszetki miały porównywalny profil toksyczności, co produkty do nikotynowej terapii zastępczej (NRT), które są obecnie uważane za najmniej szkodliwe ze wszystkich produktów nikotynowych.

Reklama

Jak czytamy w publikacji, produkty objęte badaniem były analizowane pod kątem zawartości 24-26 związków istotnych dla doustnych wyrobów tytoniowych, w tym znanych szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników (HPHC) z listy FDA, dotyczących tytoniu bezdymnego oraz standardowej listy substancji toksycznych, stosowanej w celu zapewnienia jakości produktów typu snus. W przypadku saszetek VELO, 22 z 26 badanych związków nie przekraczało mierzalnych limitów, a na bardzo niskim poziomie zostały oznaczone jedynie wilgoć, nikotyna, formaldehyd i chrom. Aby ocenić zawartość substancji toksycznych w tzw. produktach modern oral w porównaniu z innymi produktami tytoniowymi i nikotynowymi na skali risk continuum (redukcja ryzyk zdrowotnych), dokonano również przeglądu danych dotyczących emisji 20 HPHC z opublikowanych badań nad konwencjonalnymi papierosami, podgrzewaczami tytoniu i e-papierosami. Saszetki nikotynowe poddane badaniu zawierały kwantyfikowalne poziomy tylko trzech ze wspomnianych 20 HPHC.

Na podstawie zmierzonych zawartości substancji toksycznych i szacunków dziennego narażenia zebrane dane sugerują, że saszetki nikotynowe plasują się prawdopodobnie pomiędzy snusem a produktami nikotynowej terapii zastępczej, wykazując znacznie niższe poziomy niż papierosy, podgrzewacze tytoniu, snus i e-papierosy. Produkty modern oral (beztytoniowe saszetki nikotynowe) mogą zatem stanowić źródło nikotyny o niższym poziomie narażenia na toksyny dla obecnych palaczy, którzy poszukują całkowitego substytutu dla dalszego palenia.

materiał powstał przy współpracy z partnerem