Projekt rozporządzenia w sprawie ośrodka administrującego Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych został opublikowany na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji. Resort zdrowia skierował go w środę do opiniowania przez poszczególne ministerstwa oraz między innymi przez organizacje lekarskie, aptekarskie i producentów kosmetyków.

Reklama

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Zdrowia napisało, że choć "zazwyczaj ciężkie działania niepożądane są spowodowane jednostkowymi przypadkami nadwrażliwości osobniczej, np. alergią, jednakże nie można wykluczyć, że w przyszłości mogą wystąpić trendy pozwalające na stwierdzenie, że takie działania są powodowane np. przez produkty zawierające określony składnik".

Z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia ośrodkiem administrującym Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych będzie Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.