Wstrząs anafilaktyczny trwa bardzo krótko i może objawiać się zaczerwieniem, swędzeniem, zimnymi potami, biegunką, wymiotami, a nawet obrzękiem górnych dróg oddechowych. Jeśli wstrząs się przedłuża, z czasem dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi, a następnie utraty przytomności. Wtedy też zatrzymuje się krążenie oraz oddech.

Reklama

Aby pomóc osobie, która doznała wstrząsu anafilaktycznego, należy w miarę możliwości usunąć substancję drażniącą, np. żądło osy. Jeśli nie ma jeszcze przy nas służb medycznych, to należy udzielić osobie pierwszej pomocy. Pierwsze symptomy wstrząsu mogą pojawić się już po kilku minutach od kontaktu z substancją.