Depresja jest coraz powszechniejszym zjawiskiem u osób w średnim i podeszłym wieku, i może się przyczyniać do wielu problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Wcześniejsze badania wykazały związek między objawami depresji a szybkim pogorszeniem czynności nerek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Aby znaleźć potencjalny związek również u dorosłych z prawidłowo funkcjonującymi nerkami, zespół kierowany przez dr Xianhui Qin ze Południowego Uniwersytetu Medycznego w Guangzhou (Chin) przeanalizował dane zebrane od 4763 zdrowych Chińczyków.

Reklama

Na początku badania aż 39 proc. uczestników wykazywało objawy silnej depresji. W czasie 4 lat obserwacji 260 osób (6 proc.) doświadczyło pogorszenia funkcji nerek. - Wystąpił więc istotny związek między objawami depresji a szybkim pogorszeniem stanu nerek - podkreślają autorzy. Jak dodają, uczestnicy z częstymi objawami depresji byli 1,4 razy bardziej narażeni na gwałtowne pogorszenie czynności nerek niż uczestnicy z rzadkimi objawami depresyjnymi.

- PChN jest wiodącym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, niewydolności nerek i śmiertelności na całym świecie - mówi dr Qin. - Dlatego tak ważna jest identyfikacja wszelkich czynników ryzyka tej choroby, bo tylko to pomoże zmniejszyć koszty związane z leczeniem jej oraz jej powikłań.

- Chociaż nasze badanie nie wykazało związku przyczynowego, to dowiodło, że silne objawy depresyjne są istotnie związane z szybkim pogorszeniem czynności nerek u dorosłych Chińczyków z prawidłową czynnością nerek - dodaje. - Jeśli potwierdzi się to w kolejnych badaniach, będzie można wprowadzić skuteczniejsze interwencje psychospołeczne i poprawić wykrywalność PChN.

Praca na ten temat ukazała się w piśmie „CJASN".