Reklama
Według Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia FutureProofing Healthcare 2019 Polska zajmuje 23. miejsce na 30 krajów europejskich. Można jednak próbować to zmienić. Rusza konkurs FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia. Skierowany jest między innymi do studentów – przyszłych specjalistów od zarządzania w opiece zdrowotnej.
– System ochrony zdrowia to skomplikowana sfera, wymagająca strategicznego zarządzania i łącząca wiele elementów, gospodarująca ogromnymi zasobami finansowymi. Jego sprawne funkcjonowanie jest ważne dla każdego, gdyż wszyscy jesteśmy jego uczestnikami – zarówno pracownicy służby zdrowia, dostawcy, jak i pacjenci. Poprzez konkurs pragniemy zainteresować młodych ludzi tematyką zarządzania w ochronie zdrowia, promować rozwój kariery w tym sektorze oraz aktywny udział w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, dobrych praktyk, które zwiększą efektywność tej szczególnej dziedziny – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego,
Udział w konkursie może jednak wziąć każdy, kto ma pomysł jak usprawnić obecny system. Jedyny warunek to skończone 18 lat. Pracę konkursową można przygotować indywidualnie lub w dwuosobowym zespole.
– Celem naszego konkursu jest zwrócenie uwagi na wybrany aspekt ochrony zdrowia w Polsce, który wymaga poprawy i – na przykładzie państwa, będącego liderem w danym mierniku Indeksu FutureProofing Healthcare – zaprezentowanie rozwiązania, które wdrożone w Polsce wpłynie nie tylko na naszą pozycję w rankingu, ale przede wszystkim na poprawę jakości opieki medycznej z punktu widzenia pacjentów. Ta inicjatywa jest ważna i potrzebna, bo wskazuje, jak wiele wyzwań stoi przed systemem ochrony zdrowia w Polsce – mówi prof. Ryszard Gellert, przewodniczący komisji konkursowej.
Reklama
Dodatkową zachętą do wzięcia udziału mogą być nagrody, jakie przewidzieli dla laureatów organizatorzy, czyli Roche Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego. Poza tabletami jest to również możliwość publikacji fragmentów pracy w mediach. Wcześniej finalista będzie mógł ją zaprezentować 20 listopada podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.
Skąd pomysł na konkurs? W ramach inicjatywy FutureProofing Healthcare, której celem jest usprawnienie systemów ochrony zdrowia i przygotowanie ich na potrzeby przyszłych pokoleń, opracowywane są cyklicznie raporty obrazujące obecną sytuację w 30 europejskich państwach. W ostatnim indeksie Polska, mimo awansu względem roku ubiegłego, zajęła dopiero 23. miejsce. Pokazuje to potrzebę zastanowienia się nad zmianami i poszukania rozwiązań poprawiających system. Konkurs potrwa do 10 listopada 2020 r. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa w składzie: prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Ewelina Nojszewska z Katedry Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego oraz Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.
PAO
Prace można wysyłać na adres: konkurs@futureproofinghealthcare.com
Szczegółowe informacje na: www.futureproofinghealthcare.com/konkurs
Partner