Polisa na życie i nie tylko

Reklama

Rozważania nad sumą ubezpieczenia warto zacząć od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jej polisa na życie. Popularne i często wybierane ubezpieczenie nie ogranicza się do zabezpieczenia finansowego bliskich osoby, która zmarła na skutek choroby czy wypadku. Ochrona jest znacznie szersza i obejmuje też sytuacje, w których ubezpieczony nie traci życia, ale zmienia się jego standard. Do takich sytuacji zalicza się np. obłożną chorobę czy trwałe inwalidztwo.

Dokumenty ubezpieczeniowe i tzw. OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, zawierają wiele informacji, które często są bardzo trudne do zinterpretowania przez klienta. Szczególnie osoby starsze mogą gubić się w długim wykazie kwot i procentów, które wymienia ubezpieczyciel w odniesieniu do konkretnych sytuacji. OWU zazwyczaj są skonstruowane z myślą o wszystkich klientach, którzy decydują się na polisę na życie bez względu na to, jaką wysokość ma opłacana składka.

Czym jest kwota ubezpieczenia w rozumieniu ubezpieczyciela?

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia na życie online, z pewnością najbardziej jesteś zainteresowany kwotą odszkodowania, jakie mogą otrzymać Twoi bliscy. To ona stanowi czynnik, który decyduje o atrakcyjności oferty. Nie zawsze jest nią niska składka roczna, chociaż zdarza się, że opłacana przez wiele lat w niezmiennej wysokości wpływa też na ostateczną wypłatę. Dlatego pierwszym krokiem przed podpisaniem umowy jest sprawdzenie sumy ubezpieczenia. Czym jest ta kwota?

Dla towarzystwa suma ubezpieczenia (SU) oznacza maksymalną wysokość wypłaconego odszkodowania w chwili śmierci ubezpieczonego. Nie oznacza to jednak, że jest ona gwarantowana i otrzyma ją każdy posiadacz polisy. Wiele zależy od tego, jak szeroki jest zakres ochrony oraz jakiej szkody doznał ubezpieczony. Zazwyczaj kwota odszkodowania jest określana w procentach. Przykładowo:

  • za zgon z przyczyn naturalnych Twoi bliscy mogą otrzymać 100% sumy określonej w polisie,
  • jeśli doznasz trwałego inwalidztwa, wysokość wypłacanej kwoty zależy od jego stopnia i może się wahać od 1 do 100% SU,
  • jeśli polisa obejmuje również pobyt w szpitalu w czasie minimum 3 lub 4 dni (zależnie od towarzystwa), za każdy dzień otrzymasz kwotę w wysokości określonej w OWU (zazwyczaj jest to kilkaset złotych),
  • złamanie ręki, nogi, obojczyka jest wyceniane indywidualnie, a kwota odszkodowania wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jak wybrać sumę ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia na życie jest kwestią indywidualną, a wybór jej wysokości może być podyktowany wieloma czynnikami. Jednym z ważniejszych z pewnością są możliwości finansowe. Jednak nawet wtedy, gdy dochody są niewielkie, warto opłacać minimalną składkę. Ostatecznie niewielkie odszkodowanie jest lepsze niż żadne. Często też tych kilkaset złotych może pomóc w zakupie leków czy opłaceniu kilkudniowej pomocy pielęgniarki.

Drugim istotnym czynnikiem jest szacunkowe zagrożenie zgonem czy wypadkiem. Jeśli jesteś osobą bardzo narażoną na takie wydarzenia, bywasz nieostrożny lub po prostu masz pecha i często łamiesz kości – rozsądnym wyborem będzie polisa z wyższą sumą ubezpieczenia. Osoby młode, z dobrym zdrowiem, wykonujące spokojną pracę mogą sobie pozwolić na gromadzenie środków przez wiele lat. Zawsze też przy zmianie okoliczności jest możliwa zmiana umowy i podniesienie stawki.

Inne czynniki, które warto wziąć pod uwagę to np.:

  • suma zgromadzonych oszczędności,
  • liczba osób na utrzymaniu,
  • wysokość zarobków (dochodów),
  • zobowiązania finansowe,
  • odpowiedzialność finansowa za bliskich,
  • wiek i liczba lat pozostałych do emerytury.

Jeśli sytuacja finansowa Twoich bliskich jest bardzo dobra, wykupienie polisy na życie będzie jedynie niewielkim wsparciem. O wiele większym problemem jest organizacja pogrzebu w rodzinie, w której jest tylko jeden żywiciel i dochody są niskie. Wówczas, chcąc zabezpieczyć dzieci przed konsekwencjami kosztownego pochówku, warto zdecydować się na wyższą sumę ubezpieczenia. Maksymalne miesięczne składki towarzystw znacznie się różnią, dlatego można wybrać tę o wysokości zaledwie 20 zł przy takich samych warunkach ochrony i wysokości odszkodowania.