"Zdrowie psychiczne a starzenie się społeczeństwa". To hasło przypadającego 10 października Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jest to jedyna doroczna kampania o charakterze międzynarodowym, zwracająca uwagę na specyficzne aspekty zdrowia psychicznego.

Reklama

Z tej okazji w wielu miastach Polski zostaną zorganizowane festyny, happeningi uliczne, imprezy edukacyjne. Będzie można również uzyskać bezpłatne porady lekarskie. W Warszawie odbędzie się II Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, przygotowywane przez Szpital Wolski i Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Na świecie ponad 450 milionów ludzi boryka się z różnorodnymi problemami psychicznymi. Schorzenia o tym podłożu są powszechne we wszystkich krajach i kulturach - dotykają kobiet i mężczyzn w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia. Powodują ich społeczną i zawodową izolację, tym samym obniżając jakość życia, a także narażają na podwyższoną śmiertelność.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, najczęstszą chorobą psychiczną jest depresja. Cierpi na nią około 10 procent dorosłych osób na świecie. Do głównych objawów choroby należą: obniżenie nastroju, brak odczuwania radości i przyjemności, lęk i niepokój. Chorego przepełnia uczucie beznadziejności, w cięższych przypadkach także natrętne myśli o śmierci i samobójstwie.

Choroba ta zajmuje czwarte miejsce w grupie największych światowych problemów zdrowotnych i jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. WHO prognozuje, że w 2020 roku depresja stanie się drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie, po chorobach układu krążenia.

Reklama

Według szacunków lekarzy, liczba osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami depresyjnymi w Polsce wynosi około półtora miliona. Zaburzenia te można skutecznie leczyć, zarówno farmakologicznie, jak i poprzez psychoterapię. Jednak po pomoc medyczną zgłasza się zaledwie około 50 procent chorych w naszym kraju.

Reklama

Do najbardziej rozpowszechnionych chorób psychicznych, obok depresji, należy schizofrenia. W Polsce jest około 400 tysięcy chorych. Co roku rozpoznaje się około 15 tysięcy nowych zachorowań. Na świecie na schizofrenię cierpi około 50 milionów osób.

Największą przeszkodą w skutecznym leczeniu chorób psychicznych jest zbyt późne rozpoznanie problemu i niewystarczające przekonanie o korzyściach płynących z podjęcia terapii. Kraje z niskimi i średnimi dochodami poświęcają mniej niż 1 procent ogólnych wydatków zdrowotnych na choroby psychiczne. W związku z tym niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania tym chorobom, a także kształtowanie postaw ludzi wobec osób dotkniętych schorzeniem.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (WFMH) w 1992 roku.