Dokument końcowy wystawi triażysta

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - pisze Medexpress.

Projekt ma na celu "dostosowanie dokumentacji medycznej do sytuacji związanych z możliwością skierowania pacjenta niebędącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), bez konieczności oczekiwania do lekarza dyżurnego SOR".

Reklama

W sytuacji, gdy pacjent zostanie skierowany do POZ, bez konieczności oczekiwania do lekarza SOR, "nadaje się karcie segregacji medycznej status indywidualnej dokumentacji medycznej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej", co oznacza, że dokumentem kończącym pobyt pacjenta w oddziale i wystawianym pacjentowi będzie karta segregacji medycznej podpisana przez triażystę. W tej sytuacji nie będzie potrzebny lekarz dyżurny SOR.

Kiedy będzie potrzebny lekarz?

Natomiast w sytuacji, w której pacjent po przeprowadzonej segregacji medycznej pozostaje w oddziale oczekując na kontakt z lekarzem SOR i dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym oddziale, karta segregacji medycznej będzie stanowiła załącznik do historii choroby tego pacjenta.

Triażysta - czym się zajmuje?

Reklama

Triaż to procedura stosowana w medycynie ratunkowej, polegająca na przyporządkowaniu pacjentów trafiających na SOR do grup pilności pod względem konieczności udzielenia pomocy medycznej. Grupy są oznaczone odpowiednimi kolorami.

Główne kolory triażu:

  • czerwony – pomoc natychmiastowa - pacjenci będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, wymagający natychmiastowej interwencji,
  • żółty – pomoc pilna, czas oczekiwana na badanie do 60 minut,
  • zielony – pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 120 min.

W niektórych szpitalach używane są jeszcze dwa kolory: pomarańczowy (pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania na badanie do 10 min.) i niebieski (pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 240 min.)

Za badanie wstępne i oznaczenie odpowiednim kolorem odpowiada triażysta. Może to być ratownik medyczny, pielęgniarka lub lekarz, ale w placówkach prywatnych może to być też osoba bez wykształcenia medycznego, która wykazuje się m.in. komunikatywnością, znajomością języka angielskiego i umiejętnością współpracy z pacjentami.