Uczeni z Mayo Clinic w Rochester przebadali 2050 mieszkańców hrabstwa Olmsted w Minnesocie w wieku od 70 do 89 lat. Doświadczenia rozpoczęto w 2004 roku i przeprowadzano co 12-15 miesięcy. Polegały głównie na rozmowach oraz testowaniu umiejętności poznawczych badanych.

Reklama

Dzięki temu uczeni mogli ocenić pamięć uczestników eksperymentu, ich zdolność rozwiązywania problemów, a także umiejętność interpretacji bodźców wzrokowych. Analiza uzyskanych w ten sposób danych przyniosła ciekawe wyniki. Wprawdzie u 74 proc. badanych sprawność intelektualna mieściła się w normie, jednak u 16 proc. stwierdzono objawy lekkiego jej pogorszenia, a u 10 proc. zdiagnozowano postępującą demencję. W każdym wypadku problemy z pamięcią występowały 1,67 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Co ciekawe, ta niechlubna przewaga panów wzrastała z wiekiem. W najstarszej grupie wiekowej, 85-89 lat, aż 40 proc. miało większe problemy z pamięcią niż kobiety mające tyle samo lat.