Karta zawiera dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby oraz dawki zażywanych leków. Wypełnioną ankietę należy schować w szafce lub w lodówce, na których zamieszcza się dużą naklejkę z napisem "Tu znajduje się Koperta Życia".

Reklama

Zestawy powinny trafić do wszystkich seniorów w Szczecinie, gdyż urząd zlecił wydrukowanie 10 tysięcy kart. Bezpłatnie można je otrzymać w przychodniach, radach osiedli, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz w magistracie.

W karty życia zostali już wyposażeni seniorzy w wielu miastach Polski, między innymi w Suwałkach, Częstochowie, Grudziądzu czy Kędzierzynie-Kożlu.

Akcja szczecińskiego magistratu zbiega się z Światowym Dniem Osób Chorych na Alzheimera, obchodzonym w tym roku pod hasłem: "Pamiętaj o mnie".