Problemy z widzeniem u osoby starszej objawiają się m.in. pojawieniem się plamek bądź charakterystycznego zamglenia w polu widzenia. Senior z trudem odczytuje tekst w gazecie czy książce, nie jest w stanie dojrzeć, co się dzieje na ekranie telewizora. Niektórzy mogą narzekać na uczucie zmęczenia oczu, pieczenie i ból. W sytuacji, gdy dostrzeżemy u siebie lub u kogoś bliskiego symptomy pogarszającego się wzroku, nie warto czekać, ale jak najszybciej udać się do okulisty.

Reklama