Choroba Parkinsona jest leczona zachowawczo przez neurologów i operacyjnie - przez neurochirurgów.

Doktor Jerzy Gryglewicz - autor raportu mówi, że w poszczególnych województwach kraju chorzy mają różny dostęp do świadczeń. Podkreśla, że w pięciu województwach zabiegi neurochirurgiczne nie są w ogóle wykonywane, czyli brak jest do nich dostępu. Również jest zróżnicowany dostęp do hospitalizacji. Zdarzają się szpitale, w których chorzy czekają rok na przyjęcie.

Reklama

Profesor Danuta Ryglewicz - konsultant krajowy ds. neurologii uważa, że trudnymi przypadkami tej choroby powinny zajmować się ośrodki wysokospecjalistyczne. Więcej świadczeń powinno być dostępnych w zakresie opieki ambulatoryjnej. Jest ona tańsza od opieki szpitalnej i więcej pacjentów będzie miało dostęp do porady specjalistycznej. Zdaniem Danuty Ryglewicz, taka poprawa organizacji może odbyć się w ramach tych samych środków finansowych - zaznacza.

Szacuje się, że w Polsce chorych na Parkinsona jest 80 tysięcy osób, ale ta liczba stale rośnie.