Niemal trzy czwarte dorosłych Polaków (72 proc.) ma poczucie, że wiele zawdzięcza swoim dziadkom - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Ankietowani najczęściej wymieniają opiekę i wychowanie, poczucie bycia kochanym, znajomość dziejów rodziny, zasady i wiarę.

Reklama

Co szósty badany (16 proc.) twierdzi, że nie ma dziadkom nic do zawdzięczenia, a co dwunasty (8 proc.) nie poznał lub nie pamięta swoich dziadków.

Osoby, które odczuwają wobec dziadków wdzięczność, najczęściej wspominają o roli, jaką dziadkowie odegrali w wychowaniu i opiece nad nimi (tak wskazało 65 proc. badanych), a także w okazywaniu im miłości (64 proc.).

Ponad połowa (57 proc.) w grupie, która odczuwa wdzięczność wobec dziadków twierdzi, że zawdzięcza im znajomość dziejów rodziny, wpojenie zasad moralnych i wiarę religijną (54 proc.). Niewiele rzadziej badani twierdzą, że dziadkom zawdzięczają takie cechy, jak obowiązkowość, pracowitość, samodyscyplina czy silna wola (48 proc.) albo różne umiejętności praktyczne, jak choćby te związane z prowadzeniem domu, opieką nad rodziną, majsterkowaniem, prowadzeniem gospodarstwa rolnego czy uprawianiem rzemiosła (44 proc.).

Respondenci z tej grupy deklarują, że kontaktom z dziadkami zawdzięczają też znajomość niektórych wydarzeń historycznych (43 proc.), miłość do ojczyzny (38 proc.), albo posiadanie zainteresowań i hobby, np. zamiłowanie do nauki, muzyki, malarstwa, literatury, wędrówek, wędkowania czy gry w szachy (25 proc.). Stosunkowo niewielu odziedziczyło po dziadkach mieszkanie (10 proc.) lub otrzymało coś w spadku (6 proc.).

Kluczowe wydaje się zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami. Ponad cztery piąte badanych (83 proc.), którzy doświadczyli takiej opieki, określiło swoje relacje z dziadkami jako bardzo bliskie, a pozostałe 17 proc. - jako raczej bliskie.

By stworzyć pełniejszy obraz pokoleniowej więzi, autorzy raportu poprosili też respondentów o określenie, jak często w dzieciństwie spotykali się z babcią i z dziadkiem. Ponad połowa badanych (51 proc.) twierdziła, iż widywała ich bardzo często, a co czwarty (24 proc.) - że dość często. Co ósmy dorosły Polak (12 proc.) przyznaje, że w dzieciństwie rzadko spotykał się ze swoimi dziadkami, a niewielka grupa (6 proc.) w ogóle ich nie widywała lub nie znała (7 proc.). Najczęściej z dziadkami spotykali się najmłodsi badani, mający poniżej 35 lat. I właśnie oni są niemal powszechnie przekonani o długu wdzięczności wobec dziadków (choć także wśród nieco starszych większość przyznaje, że zawdzięcza coś swojej babci lub dziadkowi).

Na poczucie więzi bardzo duży wpływ miała częstotliwość kontaktów z dziadkami. Niemal wszyscy wnukowie, którzy często się z nimi spotykali, określili relacje jako bliskie. Natomiast wśród badanych bardzo rzadko widujących swoich dziadków ponad połowa (56 proc.) stwierdziła, że nie byli sobie bliscy.

Reklama

Badanie CBOS zrealizowano w styczniu 2012 r. na reprezentatywnej próbie losowej 1051 dorosłych Polaków.