Dystraktory to czynniki lub bodźce, które utrudniają koncentrację i skupienie uwagi na nauce lub innych zadaniach. Mogą to być różnego rodzaju zakłócenia zewnętrzne, takie jak hałas, rozmowy innych osób, czy też bodźce wizualne, takie jak telewizor czy telefon komórkowy. Dystraktory mogą również mieć charakter wewnętrzny, na przykład myśli, emocje czy zmęczenie, które przeszkadzają w skupieniu uwagi. W rezultacie dystraktory mogą znacząco utrudniać proces uczenia się i koncentrację na zadaniach wymagających uwagi.

Reklama

Najczęstsze dystraktory, które mogą utrudniać koncentrację i skupienie się na nauce lub pracy:

 • Hałas. Dźwięki z otoczenia, takie jak rozmowy innych osób, hałas uliczny czy „odgłosy domowe” mogą być dystraktorem utrudniającym skupienie uwagi.
 • Telefon komórkowy. Ciągłe sprawdzanie wiadomości, połączeń telefonicznych czy korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do rozproszenia się.
 • Zmęczenie. Brak odpowiedniego wypoczynku i sen może prowadzić do zmęczenia, które jest jednym z najczęstszych dystraktorów wewnętrznych.
 • Zmiany w otoczeniu, jak przeprowadzka do nowego miejsca czy praca w innej przestrzeni, mogą wpływać negatywnie na skupienie uwagi i koncentrację.
 • Zmartwienia i stres. Myśli związane z problemami osobistymi, finansowymi czy zdrowotnymi mogą być silnym dystraktorem, utrudniającym skupienie się na wyznaczonych sobie zadaniach.
 • Zaburzenia uwagi. Osoby z zaburzeniami uwagi, takimi jak ADHD, mogą mieć trudności z utrzymaniem skupienia i koncentracji ze względu na wewnętrzne dystraktory.

Strategie, które mogą pomóc w radzeniu sobie z dystraktorami i poprawieniu skuteczności nauki i pracy:

Reklama
 • Tworzenie odpowiedniego środowiska. Znalezienie cichego i spokojnego miejsca do nauki lub pracy może pomóc w ograniczeniu dystraktorów zewnętrznych, takich jak hałas czy rozmowy innych osób.
 • Planowanie czasu. Tworzenie harmonogramu nauki lub pracy, w którym uwzględnia się przerwy i czas na relaks, może pomóc w utrzymaniu skupienia i unikaniu dystraktorów wewnętrznych, takich jak zmęczenie czy nudę.
 • Wyłączenie bodźców. Wyłączenie telefonu komórkowego, telewizora czy innych urządzeń elektronicznych podczas nauki lub pracy może pomóc w ograniczeniu dystraktorów wizualnych i dźwiękowych.
 • Techniki relaksacyjne. Korzystanie z technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, głębokie oddychanie czy joga, może pomóc w redukcji dystraktorów wewnętrznych, takich jak stres czy niepokój.
 • Ustalanie priorytetów. Określenie celów nauki lub pracy może pomóc w utrzymaniu skupienia i unikaniu dystraktorów emocjonalnych, takich jak niepewność czy niezdecydowanie.

A to ciekawe!

W kontekście testów psychometrycznych i egzaminów, dystraktory to błędne odpowiedzi umieszczone wśród prawidłowych odpowiedzi w pytaniach wielokrotnego wyboru. Ich celem jest odwrócenie uwagi od prawidłowej odpowiedzi i sprawdzenie, czy osoba zdająca test rzeczywiście zna materiał. Dobrze zaprojektowane dystraktory są wiarygodne dla osób, które nie są dobrze przygotowane do testu, i mogą wydawać się prawidłowymi odpowiedziami.

Dystraktory są ważnym elementem konstrukcji testów, ponieważ pomagają w rozróżnieniu osób, które zgadują, od tych, które mają rzeczywistą wiedzę na dany temat. W psychologii eksperymentalnej dystraktory mogą być również używane w badaniach nad uwagą i pamięcią, aby zbadać, jak ludzie przetwarzają i odróżniają istotne informacje od nieistotnych.