Co ważne, skuteczność szczepionki w zapobieganiu ciężkiej postaci COVID-19 wyniosła ponad 98 proc.

Trzecia faza badania nad szczepionką firmy Moderna (mRNA-1273) pozwoliła ocenić jej skuteczność w zapobieganiu COVID-19 na 94 proc. po upływie średnio 64 od podania drugiej dawki.

Reklama

Najnowsze dane opublikowane na łamach „New England Journal of Medicine” dotyczą skuteczności tej szczepionki po upływie średnio 5,3 miesiąca w tzw. zaślepionej fazie badania (oznacza to, że badacze i pacjenci nie wiedzieli, kto otrzymał szczepionkę a kto placebo).

ZOBACZ AKTUALNY STAN SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W POLSCE>>>

W badaniu kierowanym przez dr Hanę M. El Sahly z Baylor College of Medicine w Houston (Teksas, USA) udział wzięło 30 415 ochotników, którzy mieli wysokie ryzyko zachorowania na COVID-19 lub jego powikłań, i którzy wcześniej nie mieli zdiagnozowanej tej infekcji. Losowo przydzielono ich do jednej z grup: 15 209 osób przydzielono do grupy, która otrzymała szczepionkę, a 15 206 – do grupy, której podano placebo.

Dwie domięśniowe iniekcje wykonano dwukrotnie w odstępie 28 dni w 99 ośrodkach na terenie USA.

Skuteczność szczepionki Moderna

Reklama

Okazało się, że skuteczność szczepionki w zapobieganiu COVID-19 (który rozwinie się po upływie minimum 14 dni od drugiej dawki) utrzymywała się po ponad pięciu miesiącach (5,3 miesiąca) i wyniosła 93,2 proc. W grupie zaszczepionej potwierdzono 55 przypadków COVID-19, podczas gdy w grupie, która otrzymała placebo - 744 przypadki.

Skuteczność preparatu w zapobieganiu ciężkim przypadkom COVID-19 wyniosła 98,2 proc. – w grupie zaszczepionej stwierdzono dwa przypadki, a w grupie kontrolnej 106 przypadków. Z kolei skuteczność w zapobieganiu infekcji bezobjawowej została oceniona na 63 proc. – 214 przypadków w grupie zaszczepionej i 498 w grupie kontrolnej.

Jak podkreślają naukowcy skuteczność szczepionki utrzymywała się niezależnie od przynależności rasowej czy etnicznej uczestników badania, wieku (wysoka skuteczność w grupie powyżej 65. roku życia, jak również powyżej 75. roku życia), a także wśród osób z chorobami współistniejącymi.

Częstość działań niepożądanych po szczepieniu była podobna do zaobserwowanej wcześniej. Autorzy pracy podkreślają jednak, że konieczne jest ciągłe zbieranie danych na ten temat podczas globalnej dystrybucji szczepionki, w tym informacji na temat reakcji anafilaktycznych o osób predysponowanych do alergii, czy na temat innych potencjalnych nieoczekiwanych reakcji, jak zapalenie mięśnia sercowego u nastolatków czy młodych dorosłych.