Rada Miejska Wrocławia w lipcu ubiegłego roku przyjęła uchwałę, która wskazuje, że szczepienia będą jednym z warunków przyjęcia dzieci do wrocławskich żłobków.

Reklama

Zapisano w niej, że do żłobka we Wrocławiu przyjmowane są dzieci, które ukończył co najmniej 20. tydzień życia, mieszkają we Wrocławiu i mają obowiązkowe szczepienia ochronne. Jeżeli dziecko ma przeciwwskazania do szczepień, to jego rodzic lub opiekun zobligowany jest do przedstawienia zaświadczenia o tym od lekarza pediatry.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Joanna Nyczak podkreśliła, że uchwala ma praktyczny i edukacyjny wymiar.

- Jako miasto dajemy sygnał, ze zdrowie publiczne, wysoka wyszczepialność są dla nas ważne, bo dbamy o zdrowie wszystkich mieszkańców. To dodatkowe narzędzie z korzyścią dla tych dzieci, które – ze względu na stan zdrowia – nie mogą być szczepione. W ten sposób również ograniczamy prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, o których już zapomnieliśmy – podkreśliła Nyczak.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych jest książeczka szczepień. Od 1 stycznia 2020 r. rodzice lub opiekunowie dziecka mają obowiązek złożyć ją wraz z innymi dokumentami po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka.

Reklama

Jak podał w piątek wrocławski magistrat, nowe regulacje dotyczą żłobków miejskich i dofinansowanych przez miasto. We Wrocławiu jest ponad 6,8 tys. miejsc w żłobkach, z czego 5346 to miejsca, które będą finansowane lub dofinansowane przez miasto.