Badania nowoczesną metodą termowizyjną oraz konsultacje ze specjalistami z zakresu otolaryngologii będą prowadzone w mobilnym gabinecie w jednej z gorzowskich galerii handlowych.

Reklama

Akcja profilaktyczna zostanie przeprowadzona od piątku do niedzieli (16-18 listopada). Gorzów jest pierwszym z miast na tegorocznej trasie mobilnego gabinetu, które zostało wyłonione w plebiscycie zorganizowanym na stronie www.zdrowezatoki.pl Tam też można znaleźć szczegóły kampanii.

W tym roku mobilny gabinet odwiedzi jeszcze Kraków, a na początku roku przyszłego roku z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać mieszkańcy Kielc, Katowic i Warszawy. Miasta te zostały wyłonione do udziału w kampanii w internetowym głosowaniu.

Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne i polega na ocenie różnic temperatur pomiędzy tkanką zdrową a zmienioną chorobowo, dzięki czemu może być wykorzystywane w przesiewowej diagnostyce zapaleń zatok przynosowych. Dodatkowym elementem diagnostycznym jest test węchu. Osoby, u których badania wykażą niepokojące zmiany, będą kierowane na dalsze konsultacje laryngologiczne.

Kampania "Zdrowe Zatoki" jest realizowana od 2003 roku pod patronatem jednego z koncernów farmaceutycznych. Jej celem jest podniesienie świadomości nt. specyfiki zapalenia zatok przynosowych i metod jego rozpoznawania, zwrócenie uwagi na konieczność podejmowania działań profilaktycznych oraz stosowania właściwej diagnostyki i leczenia.

Reklama

Do tej pory z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku rozpoznania zapalenia zatok przynosowych skorzystało ponad 80 tys. Polaków. Z badania TNS OBOP przeprowadzonego w 2009 r. wynika, że co roku blisko 4 mln dorosłych Polaków doświadcza problemów z zatokami przynosowymi.

Reklama

Zatoki przynosowe to jamy powietrzne zlokalizowane w obrębie czaszki połączone z jamami nosa. Spełniają m.in. funkcję rezonacyjną i ochronną przy urazach mechanicznych czaszki.

Zapalenie zatok występuje przez cały rok, przy czym w okresie jesienno-zimowym, jesteśmy na nie szczególnie narażeni.