W przypadku pacjentów z zaawansowanymi nowotworami neuroendokrynnymi trzustki (NET) możliwości leczenia są ograniczone, a rokowanie niepomyślne. Jednak naukowcy z Yale Cancer Center i Yale New Haven Health's Smilow Cancer Hospital odkryli nową skuteczną kombinację leków.

Reklama

- Ta kombinacja przyniosła najdłuższe wskaźniki przeżycia bez progresji i najwyższe wskaźniki odpowiedzi, jakie zaobserwowano w jakimkolwiek badaniu tego typu u pacjentów z NET trzustki – powiedziała Pamela Kunz, profesor w Yale School of Medicine, dyrektor Center for Gastrointestinal Cancers w Smilow Cancer Hospital i Yale Cancer Center oraz główna badaczka badania klinicznego.

Randomizowane badanie fazy 2. obejmujące 144 pacjentów porównywało działanie samego temozolomidu z działaniem temozolomidu w skojarzeniu z kapecytabiną. Jak się okazało, kapecytabina z temozolomidem dawała dłuższe przeżycie bez progresji, lepszą odpowiedź na leczenie i dłuższe całkowite przeżycie niż sam temozolomid. Okazało się także, że niedobór enzymu naprawy DNA, metylotransferazy metyloguaniny (MGMT), w tkance guza jest związany ze zwiększoną odpowiedzią na leczenie.

- Połączenie kapecytabiny i temozolomidu powinno zostać włączone jako standardowa opcja leczenia u pacjentów z zaawansowanymi NET trzustki – wskazała prof. Kunz. - Ponadto badanie MGMT można rozważyć u wybranych pacjentów otrzymujących temozolomid.

Wyniki są częścią badania ECOG-ACRIN E2211, prowadzonego przez National Cancer Institute i National Clinical Trial Network.

Reklama