Dr Meder wskazał, że najbardziej skuteczne leczenie nowotworów jest szyte na miarę, czyli dobrane indywidualnie do danego pacjenta lekiem, w indywidualnie dostosowanej dawce i w czasie odpowiednim dla chorego. I takie nie jest często w Polsce dostępne. Również nie wszystkie leki wykorzystywane w UE w terapiach nowotworowych są w Polsce osiągalne, chociaż zwiększył się w naszym kraju arsenał terapii.

Reklama

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Jak wynika z badań, aż 70 proc. ludzi w Polsce wciąż zbyt późno zgłasza się do onkologa.

- Dążymy do tego, żeby nowotwory były wykrywane szybko i pacjent miał wykonany w porę zabieg. Przydatne są nie tylko innowacyjne terapie, ale również nadal tradycyjne metody leczenia nowotworów, oparte na chirurgii, chemioterapii i radioterapii – powiedział.

Kluczowa jego zdaniem jest równa dostępność wszystkich chorych onkologicznie do leczenia.

Reklama

- Do tej pory nie mamy w pełni rozwiniętego systemu organizacyjnego umożliwiającego jednakowy dostęp do konsultacji i leczenia wszystkich, niezależnie od kodu pocztowego – powiedział.

Dr Meder odniósł się do problemu e-wizyt, które w dobie pandemii stały się powszechne, ale często są niewystarczające w postawieniu właściwej diagnozy, bo pozbawiają lekarza możliwości zbadania pacjenta. Dlatego szczególnie ważna w tym okresie jest, jego zdaniem, czujność onkologiczna dotycząca nie tylko lekarzy, ale też pacjentów. Polega ona na obserwowaniu się i zgłaszaniu nietypowych objawów, które pojawiły się i nie mijają samoistnie po 2-3 tygodniach.

Zwrócił uwagę na kwestię finansowania leczenia onkologicznego i konieczność zwiększenia nakładów na leczenie.

Reklama

- Mamy najgorsze finansowanie w Europie i dlatego nasze wyniki odbiegają od europejskich o 10, a nawet 15 pkt. procentowych w kryteriach przeżyć pięcio– i wieloletnich – powiedział.

Wskazał, że sytuacja w Polsce się zmieni, kiedy w 2022 r. zacznie działać Krajowa Sieć Onkologiczna.

- Narodowa Stratega Onkologiczna na lata 2020-2030 została zapisana w ustawie i zostały zagwarantowane na nią środki – 5,1 mld zł, które pozwolą zrealizować tę strategię – powiedział.

Wsparciem dla polskiej strategii walki z nowotworami będzie niedawno utworzony Europejski Plan Walki z Rakiem, którego celem jest zapewnienie kompleksowej ścieżki opieki nad pacjentem onkologicznym. Plan obejmuje cztery obszary działania: profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnostykę i leczenie, a także podniesienie jakości życia pacjentom chorym onkologicznie.

Nowy program UE dla zdrowia zapewnią państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości 4 mld euro na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia ich zdolności do walki z rakiem.

Podczas konferencji, zorganizowanej przez Health Project Management na temat najnowszych metod leczenia, wypowiadali się hematoonkolodzy, ginekolodzy, a także lekarze zajmujący się leczeniem nowotworów układu pokarmowego, płuc i skóry.