Jak podkreślił resort, koszty ponoszone przez społeczeństwo wynikające z palenia tytoniu oceniane są – w optymistycznym scenariuszu – na ok. 892 mln zł rocznie, a pesymistycznym - nawet 3 bln zł rocznie.

MZ wskazało, że w naszym kraju pali ponad jedna czwarta dorosłych, przy czym częściej mężczyźni (31 proc.) niż kobiety (21 proc.).

Reklama

- Największą częstość palenia notuje się wśród osób w średnim wieku – wśród osób w wieku 45-54 lat 35 proc. pali tytoń, a wśród osób w wieku 33-64 lat odsetek ten wynosi 32 proc. - podał resort.

Przypomniał, że dym tytoniowy zawiera około 7 tys. związków chemicznych, z czego 70 rakotwórczych, ale też wiele z nich ma działanie toksyczne wobec układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Dodał, że palenie tytoniu jest pojedynczą przyczyną przedwczesnych zgonów z powodu wielu chorób, wśród których są rak płuca, nowotwory głowy i szyi, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca i udary oraz choroby układu oddechowego (przede wszystkim – przewlekła obturacyjna choroba płuc). Szczególnie drastyczne skutki palenia tytoniu obserwuje się wśród kobiet – nowotwory płuca są najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet.

MZ zaznaczyło, że w Polsce z powodu chorób odtytoniowych umiera rocznie około 70 tys. osób, co stanowi 17 proc. wszystkich zgonów w Polsce.