Pakiet onkologiczny zakłada, że rozpoznanie choroby nowotworowej nie powinno trwać dłużej niż 9 tygodni od zgłoszenia się pacjenta do specjalisty. Osoba cierpiąca na raka otrzyma tzw. zieloną kartę, którą wystawia lekarz. Dzięki temu dokumentowi pacjent będzie traktowany priorytetowo w placówkach opieki medycznej. W przeciągu 14 dni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala zespół lekarzy różnych specjalizacji musi opracować plan leczenia i wybrać koordynatora, który będzie sprawował pieczę nad leczeniem pacjenta onkologicznego. Oprócz tego pacjent nie będzie mógł zostać odesłany z placówki medycznej ze względu na limity z NFZ – te zostaną zniesione.

Reklama