Jakie nowotwory są najgroźniejsze dla najmłodszych? Na szczycie tej czarnej listy znajduje się białaczka, czyli nowotwór krwi. Choroba ta może mieć dwie postacie: szpikową i limfoblastyczną. Przy czym ta pierwsza ma gorsze rokowania. Bardzo często wśród najmłodszych występują również chłoniaki. W pierwszej trójce najbardziej niebezpiecznych i najczęstszych nowotworów dziecięcych znalazły się również nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, czyli guzy mózgu. Aby zapobiec najgorszym scenariuszom, warto raz na jakiś czas odwiedzać lekarza wraz z dzieckiem w celu wykonania badań kontrolnych. Jest to szczególnie ważne, jeśli w rodzinie występowały już choroby nowotworowe.

Reklama