Testy prowadzono z udziałem 1735 kobiet w wieku od 20 do 74 lat. Już wcześniej sugerowano, że te wyleczone pacjentki, które ćwiczą, żyją dłużej i mają lepszą jakość życia. Ale tylko niewiele ponad jedna trzecia badanych kobiet stosowała się do zaleceń lekarzy. Reszta ćwiczyła za mało.

Reklama

Amerykańskie rekomendacje dla dorosłych - nie tylko tych, którzy chorowali na raka - to co najmniej 150 minut umiarkowanych ćwiczeń tygodniowo, lub 75 minut ćwiczeń intensywnych.