W odróżnieniu od USA w Polsce MR piersi jest wciąż badaniem uzupełniającym diagnostykę. Badaniem pierwszego etapu jest mammografia, a pogłębiającym biopsja. Na rezonans możemy zostać skierowani, kiedy oba te badania dają niepełny lub sprzeczny obraz stanu chorobowego lub w sytuacji, kiedy niemożliwe jest wykonanie, któregoś z nich. Tak jest np. w przypadku kobiet o bardzo małych piersiach. Badanie to wykonuje się także u kobiet obciążonych większym niż 20% ryzykiem zachorowania na raka piersi, tak jest w przypadku nosicielek zmutowanego genu BRCA1 i BRC2. MR piersi, jako badanie profilaktyczne zalecane jest także osobom, które w młodym wieku przeszły naświetlanie klatki piersiowej. Jako badanie diagnostyczne stosuje się je u pacjentek z podejrzeniem carcinoma occultum, po leczeniu oszczędzającym piersi np. naświetlaniu i chemioterapii, przy planowaniu terapii oszczędzającej. Wówczas celem MR jest wyeliminowanie ryska występowania nowotworu wieloogniskowego. Tego typu diagnostykę wykorzystuje się również do monitorowania efektów chemioterapii, a także do oceny wszczepionego implantu piersi. Pod kontrolą MR wykonywane są także biopsje piersi.

Reklama

Jak wygląda badanie MR piersi?

Badanie trwa od 45-60 minut i wykonuje się je na czczo. W czasie badania leżymy cały czas na brzuchu z piersiami luźno ułożonymi w specjalnej cewce. Dożylnie poprzez wenflon podawany jest nam natomiast środek kontrastowy, dzięki któremu możliwa jest analiza struktury piersi i odróżnienie zmian łagodnych od złośliwych. Sam proces diagnostyczny jest bezbolesny. Jedynym dyskomfortem jest konieczność pozostania w bezruchu oraz hałas urządzenia.