Przedstawiciele najważniejszych onkologicznych towarzystw naukowych skierowali do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza list. (Przesłali go w czwartek PAP). Podkreślają w nim, że nowotwory stały się pierwszą przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków, a ich liczba nadal szybko rośnie. Według onkologów związane z tym obciążenia społeczne i ekonomiczne wskazują na pilną potrzebę nadania onkologii najwyższego priorytetu w polityce zdrowotnej państwa.

Reklama

Pomimo zwiększenia w ostatnich latach nakładów i realizacji różnych zadań w tym zakresie, zasoby polskiej onkologii i uzyskiwane wyniki leczenia nowotworów są dalece niezadowalające. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście porównania naszej sytuacji do rozwiązań, zasobów i wyników uzyskiwanych w krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. Nadal chory na nowotwór ma większe szanse wyleczenie w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji niż w Polsce - czytamy w liście.

Jego autorzy oceniają, że różnice te wynikają prawdopodobnie nie tylko z wyższych nakładów, lepszej dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii, ale przede wszystkim z lepszej organizacji opieki zdrowotnej.

Przykładem są rozwiązania promujące skoordynowane i interdyscyplinarne leczenie, pozwalające na niwelowanie różnic regionalnych, oparte o mechanizmy motywujące do stosowania uznanych standardów i uzyskiwania najlepszych efektów - podkreślają onkolodzy.

Ich zdaniem, konieczne jest powołanie stałej Rady ds. Opieki Onkologicznej, przy ministrze zdrowia. W skład tego zespołu ekspertów mieliby wejść reprezentanci różnych specjalności onkologicznych, wytypowani przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej.

Onkolodzy domagają się także pilnego rozpoczęcia prac nad nowelizacją i kontynuacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Chcą też zapewnienia obecności wytypowanych przedstawicieli środowiska onkologicznego przy wszystkich wydarzeniach, dyskusjach i pracach, mających na celu wybór rozwiązań i wskazywanie istotnych działań dla systemowej poprawy stanu polskiej onkologii.

Pod listem podpisali się: przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Jassem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej prof. Maciej Krzakowski, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej prof. Krzysztof Składowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. Wojciech Zegarski.

W 2011 r. na nowotwory zachorowało 160 tys. Polaków. Eksperci szacują, że z chorobą nowotworową żyje 320 tys. osób, ale za kilka lat ich liczba zwiększy się do co najmniej 450 tys.

Reklama