Pozytonowa Tomografia Emisyjna (ang. Positron emission tomography, PET) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych przede wszystkim w onkologii, ale również w neurologii i kardiologii. Umożliwia ona wykrycie różnych nowotworów złośliwych w ich początkowej fazie, dając szansę na szybkie i skuteczne rozpoczęcie leczenia. PET potrafi wyśledzić nawet pojedyncze komórki nowotworowe w całym ciele.

Reklama

Urządzenie zainstalowane w Krakowie łączy funkcjonalność PET z tomografią komputerową i jest w stanie wykryć zmiany o wielkości nawet 2-3 mm. Dzięki wysokiej czułości detektorów skanera możliwe jest podanie radiofarmaceutyku o niższej niż zazwyczaj aktywności lub skrócenie czasu badania, co skutkuje zmniejszeniem dawki promieniowania, jakie otrzymuje pacjent, nawet o 40 proc.

"Ta uroczystość świadczy o tym, że w tym historycznym obiekcie, którego początki sięgają pierwszych lat XX wieku pojawiły się technologie medyczne XXI wieku" - mówił komendant szpitala płk Piotr Gicała.

Jak podkreślił, otwarcie pracowni wyposażonej w najnowocześniejsze urządzenia, w tym PET było niezbędne dla mieszkańców Małopolski, którzy dotąd nie mieli szybkiego dostępu do tego rodzaju wczesnej diagnostyki. Według komendanta krakowska placówka wojskowa w ciągu ostatnich lat została doposażona w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu stała się konkurencyjna dla innych szpitali i spełnia wymogi NFZ.

Uczestniczący w uroczystości minister obrony narodowej Bogdan Klich podkreślił, że 5. Wojskowy Szpital Kliniczny został uznany za perspektywiczny dla Wojska Polskiego, przez co pozostanie w jego strukturach.

ReklamaReklama

"Szpital był, jest i będzie doinwestowywany, żeby był konkurencyjny dla innych placówek w mieście" - zapowiedział szef MON.

W piątek w krakowskim szpitalu wmurowano też kamień węgielny pod budynek centrum produkcji radiofarmaceutyków, które wprowadzane są do organizmu pacjenta w celu uzyskania obrazu zmian patologicznych.

Zakład w przyszłości zabezpieczy dostawy radiofarmaceutyków, nie tylko dla krakowskiej placówki, ale również dla pozostałych Pracowni PET-CT w kraju. Obecnie radiofarmaceutyki importowane są z Niemiec lub Austrii.