Najnowsze międzynarodowe rekomendacje dotyczące prowadzenia ciąży młodocianej opracowała grupa ekspertów z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP). Jest to kompendium wiedzy dla lekarzy, którzy spotykają się w swojej praktyce z przypadkami ciąż nastolatek. Do tej pory lekarze z całego świata opierali się na materiałach kanadyjskich; teraz mogą korzystać z aktualnych i bogatszych doświadczeń polskich specjalistów, które zostały opublikowane w języku angielskim.

Reklama

- Ze względu na możliwe problemy i komplikacje, każda ciąża młodociana powinna być traktowana jako ciąża wysokiego ryzyka. Najczęstsze patologie położnicze u młodych matek, obejmują infekcje - także wrodzone, niedokrwistość, stan przedrzucawkowy, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, ograniczenie wzrastania płodu, przedwczesny poród czy specyficzne wady anatomiczne płodów. Dużym wyzwaniem stanowi również okres okołoporodowy i poporodowy" - wyjaśniła prof. Agnieszka Drosdzol-Cop, przewodnicząca Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PTGiP.

Prof. Drosdzol-Cop jest także kierowniczką Pododdziału Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach - jedynego takiego oddziału w Polsce oraz Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Reklama

Co roku na świecie w ciążę zachodzi prawie 16 mln nastoletnich dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat i 2 mln dziewcząt poniżej 15. roku życia. Polskie roczne statystyki mówią o 10 tys. ciężarnych poniżej 19. roku życia.

Reklama

Prowadzenie ciąży i porodu najmłodszych matek wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczenia i aktualnej wiedzy. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów, to jedyne miejsce w Polsce, specjalizujące się w opiece nad najmłodszymi pacjentkami w ciąży, które oferuje im kompleksową diagnostykę oraz bezpieczny poród.

W rekomendacjach przygotowanych pod auspicjami PTGiP przedstawiono obecny stan wiedzy na temat ciąż młodocianych oparty na doświadczeniu autorów i rzetelnych danych naukowych. Publikacja ma również na celu identyfikację oraz przedstawienie, jak radzić sobie z potencjalnymi powikłaniami. Jest to swoisty instruktaż dla lekarzy, bardzo pomocny w codziennej pracy, zwłaszcza dla medyków bez doświadczenia w tym zakresie.