- Finałem akcji ma być przekazanie tej wiedzy szkołom i zainteresowanym rodzicom - tłumaczy Marek Jarosz z inspektoratu sanitarnego w Elblągu.

Reklama

Polskie prawo nie wskazuje maksymalnej wagi tornistra. Przyjmuje się jednak, że prawidłowy ciężar plecaka to 10 proc. wagi ucznia (norma niska) a maksymalny to 15 proc. (norma wysoka). Po badaniach w 2009 roku okazało się, że ponad 56 proc. uczniów miało zbyt ciężkie plecaki.

- Zalecenie dla rodziców to zakup tornistra lekkiego, z usztywnioną ścianką - tłumaczy Marek Jarosz. - Należy też zwrócić uwagę co dziecko zabiera do szkoły - dodaje.