- Nazwaliśmy go "ogrodem doświadczeń", bo będzie miejscem wielozmysłowego poznawania świata - mówi Jadwiga Krzeszowiak, dyrektor Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA. Wyjaśnia, że osoby z autyzmem potrzebują dopływu bodźców w sposób usystematyzowany, bo mają problemy z ich odbiorem i przetwarzaniem.

Reklama

Według szacunków, w Polsce jest około 30 tysięcy osób chorych na autyzm, w tym 20 tysięcy to dzieci. Bardzo ważna jest wczesna diagnoza i intensywna terapia.