Szczepionka to najbardziej skuteczny sposób na zapobieganie kleszczowemu zapaleniu mózgu. Dawkę szczepionki można podawać domięśniowo już od drugiego roku życia dziecka. Co ważne, pełną ochronę przed zachorowaniem dają dwie dawki, wstrzykiwane w odstępach 1-3-miesięcznych. Dla optymalnego efektu można podać tak zwaną dawkę przypominającą szczepionki 5-12 miesięcy po drugiej porcji preparatu, oraz kolejne dawki – po trzech latach i następne co pięć lat.

Reklama

Najlepszym momentem na poddanie się szczepieniu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest zima, czyli czas wyraźnie poprzedzający okres aktywności kleszczy.

Ze szczepienia powinny skorzystać osoby, które z racji wykonywanego zawodu przebywają na terenach endemicznych (rolnicy, osoby zatrudnione przy wyrębie lasu, żołnierze stacjonujący na terenach leśnych) oraz obozowicze (letnicy, dzieci przebywające na koloniach letnich w lesie).