Zastępca dyrektora wydziału zdrowia w mazowieckim urzędzie wojewódzkim Elżbieta Nawrocka poinformowała, że profilaktyczne działania, jakie prowadzi urząd, wynikają z krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.

Reklama

Urząd mazowiecki skontrolował w tym roku dostęp kobiet ciężarnych do świadczeń zdrowotnych. W 20 przychodniach, w grupie pacjentek do 10. tygodnia ciąży badanie w kierunku wirusa HIV przeprowadzono u 75 proc. z nich, zaś po 10. tygodniu ciąży - 53 proc. W dwóch placówkach w ogóle nie zalecano wykonania takich badań - poinformowała Nawrocka.

Przypomniała, że od 2011 r. obowiązują standardy okołoporodowe ministra zdrowia, a jednym z zaleceń dla lekarzy prowadzących ciąże jest zaproponowanie kobiecie wykonania badania na obecność HIV. Zobowiązujemy ośrodki do wykonywania u kobiet ciężarnych wszystkich świadczeń, które są zalecane w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie standardów opieki okołoporodowej, w tym dwukrotnego testu na HIV - wyjaśniła i zapowiedziała kontrole w kolejnych placówkach.

Przypomniała, że w Polsce nadal mimo wielu wysiłków co roku dochodzi do ok. 15 tys. nowych zakażeń HIV, z czego ok. 30 proc. przypadków dotyczy kobiet. Ponad 50 proc. osób zakażonych nie wie o swojej chorobie - mówiła Nawrocka. Podkreśliła, że na Mazowszu "jest o kogo walczyć", ponieważ w tym województwie jest ok. 1,3 mln kobiet w wieku reprodukcyjnym.

Kierownik kliniki chorób zakaźnych wieku dziecięcego w wojewódzkim szpitalu zakaźnym prof. Magdalena Marczyńska podkreśliła, że kobieta z wirusem HIV ma szansę na urodzenie zdrowego niezakażonego dziecka. Aż 90 proc. dzieci zakażonych HIV w Polsce, podobnie jak na całym świecie, zaraziło się od matki w czasie ciąży, porodu lub połogu, głównie dlatego, że kobiety nie wiedziały o swojej chorobie lub nie poinformowały o niej lekarza - wyjaśniła.

Reklama

Jak podkreśliła, ryzyko urodzenia zakażonego dziecka wynosi 30 proc., jednak przy odpowiedniej terapii lekami spada poniżej jednego procenta.

Reklama

Konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych dr Grażyna Cholewińska podkreśliła, że na Mazowszu jest wiele miejsc, gdzie można wykonać badanie w kierunku HIV, jednak potrzebna jest większa świadomość kobiet, a także lekarzy, którzy zajmują się prowadzeniem ciąż. Nadal wszyscy myślą, że ich osobiście ten problem nie dotyczy - mówiła.

Według niej, gdyby badanie w kierunku HIV było rutynowe, łatwiej byłoby je zaakceptować. Dodała, że badają się głównie osoby z grupy podwyższonego ryzyka.

Według informacji mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, w Polsce od 1 września 1994 r. do 31 sierpnia 2012 r. matki ze zdiagnozowanym HIV urodziły 479 dzieci; 311 z nich objęto profilaktyką, 47 uległo zakażeniu.

W 2011 r. w województwie mazowieckim stwierdzono 238 nowych zakażeń HIV mężczyzn i 27 u kobiet w wieku 15-49 lat.