Na pytania o zdrowie fizyczne i psychiczne podczas pandemii odpowiedziało 2966 uczniów w wieku 7-13 lat oraz rodzice 7448 dzieci do 7 roku życia. Osobną ankietę wypełniło 111 dyrektorów szkół.

Reklama

Badanie School Infection Survey (SIS) zostało przeprowadzone w marcu 2022 r. przez zespół badaczy reprezentujących London School od Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), brytyjski urząd statystyczny (ONS) oraz brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA).

Aż 41,4 proc badanych uczniów, którzy doświadczyli tzw. long covid (objawy choroby utrzymujące się co najmniej 12 tygodni) po przebytej chorobie COVID-19 odpowiedziało „tak” na co najmniej 2 z 5 pytań dotyczących trudności z odżywianiem - relacjonują autorzy badania. Większość tej grupy (42 proc.) stanowiły dziewczęta. Ten sam problem zgłosiło 17,5 proc. chłopców.

Reklama

- Całkowity wpływ długiego COVID jest wciąż stosunkowo nieznany. Wyniki naszych badań pogłębiają naszą wiedzę na temat możliwego pośredniego wpływu pandemii COVID-19 na dobrostan dzieci i młodzieży – powiedziała prof. Punam Mangtani z LSHTM.

Zwróciła też uwagę, że uczniowie przyznawali się do niskiej aktywności fizycznej podczas pandemii.

Reklama

- Niepokojące jest to, że większość uczniów biorących udział w tym badaniu zgłaszała mniejszą dzienną aktywność fizyczną, niż zalecana dla zdrowego stylu życia, a stosunkowo wysoki odsetek zgłaszał zachowania związane z zaburzeniami odżywiania – powiedziała Mangtani.

Opublikowane wyniki badań wskazują, że dzieci ze szkół podstawowych były bardziej aktywne fizycznie podczas pandemii niż ich starsi koledzy i koleżanki. Aktywność fizyczną trwającą 60 min. dziennie zgłosiło 25 proc. uczniów podstawek i 17,5 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych.

Badacze przyznają, że nie znaleźli związku między long covid a aktywnością fizyczną - czyli że nawet utrzymujące się objawy choroby nie osłabiały dzieci tak bardzo, by nie mogły one wykonywać ćwiczeń fizycznych. Potwierdzałoby to wcześniejsze ustalenia, że większość dzieci i młodych ludzi doświadcza łagodnych objawów i krótkiego okresu choroby COVID-19.

Badacze ustalili, że w Anglii long covid dotknął 1,8 proc. dzieci w wieku do 7 lat i 4,8 proc. dzieci w wieku gimnazjalnym (do 13 roku życia).