Chodzi o bakterie z rodzaju Campylobacter, bywają one obecne w kurczakach sprzedawanych w sklepach. To te bakterie są jedną z najczęstszych przyczyn zatrucia pokarmowego u ludzi. Teraz w próbkach ludzkich i tych z drobiu zaobserwowano oporność na podstawowe antybiotyki w ponad połowie przypadków. Rośnie też oporność na leki u wywołującej zatrucia bakterii - salmonelli.

Reklama

Raport Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności został sporządzony na podstawie danych z 28 krajów Unii. Zdaniem autorów lekooporność oznacza, że jest coraz mniej jest opcji leczenia zakażeń u ludzi.