Naukowcy z Michigan University (USA) doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu danych zebranych w grupie 51 Indian Pima chorych na cukrzycę typu 2. Średnia wieku badanych wyniosła nieco ponad 48 lat. Wśród Indian Pima cukrzyca typu 2 pojawia się wcześniej i jest częstsza niż w innych populacjach – cierpi na nią nawet 50 proc. osób z tej grupy etnicznej przed 50. rokiem życia.

Reklama

Do badania zmian strukturalnych i czynnościowych ich mózgów wykorzystano rezonans magnetyczny (MRI) oraz testy pamięciowe i językowe, opracowane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH). Jest to zestaw testów o nazwie NIH Toolbox Cognitive Battery. Zebrano też dane na temat innych zaburzeń metabolicznych u badanych osób, w tym dane na temat otyłości.

Dzięki obrazowaniu mózgu naukowcy wykazali, że w porównaniu z osobami zdrowymi - u pacjentów dłużej chorujących na cukrzycę typu 2 średnia grubość kory mózgu była zmniejszona, podobnie jak objętość istoty białej. Odnotowano również większą objętość tzw. zmian hiperintensywnych w MRI w istocie białej, które są tożsame z jej uszkodzeniem.

Zdaniem badaczy zmiany strukturalne w mózgach osób chorych na cukrzycę typu 2 potwierdzają, że choroba ta ma długofalowy negatywny wpływ na zdrowie mózgu, dlatego tak ważne są działania profilaktyczne, które mogą jej zapobiec lub opóźnić jej rozwój.

Dodatkowe testy wykazały natomiast, że zdolności poznawcze u osób z cukrzycą typu 2 nie różniły się wyraźnie od ich rówieśników bez tego schorzenia.

Reklama

- Chociaż nie stwierdziliśmy pogorszenia zdolności poznawczych w testach NIH Toolbox, może to nie oddawać całej sytuacji. Sam fakt, że odnotowaliśmy negatywne zmiany w mózgu pacjentów, dostarcza dowodów potwierdzających potrzebę wczesnych badań w kierunku zaburzeń poznawczych u chorych na cukrzycę typu 2 po to, by poprawić opiekę nad nimi oraz jakość ich życia - skomentował główny autor pracy dr Evan Reynolds.

W badaniu zaobserwowano ponadto, że powikłania cukrzycy, takie jak przewlekła choroba nerek, czy uszkodzenie nerwów (neuropatia cukrzycowa) oraz naczyń krwionośnych, również ma związek ze zmianami strukturalnymi w mózgu. Pozostaje to w zgodzie z wcześniejszymi obserwacjami tego samego zespołu badawczego, że powikłania cukrzycy zwiększają częstość zaburzeń poznawczych niemal 2,5-krotnie u osób w wieku 40-60 lat.

Współautorka pracy dr Eva Feldman oceniła, że wyniki uzyskane przez jej zespół dają podstawy do szerzej zakrojonych, długofalowych badań, które pomogą zrozumieć, jak chorzy na cukrzycę mogą zachować zdrowie mózgu.