Do takich wniosków doszli naukowcy ze Stony Brook University w Nowym Jorku oraz z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School w Bostonie, którzy przeanalizowali dane zebrane w brytyjskim Biobanku, dotyczące 20 314 osób w wieku od 50. do 80. lat. W badanej grupie 1012 osób cierpiało na cukrzycę typu 2, a 19 302 osób było zdrowych. Porównywano ich wyniki w testach na zdolności poznawcze oraz wyniki badań neuroobrazowych mózgu.

Reklama

Dodatkowo wykonano metaanalizę ponad 90 badań dotyczących starzenia się mózgu u chorych na cukrzycę typu 2 oraz u osób bez cukrzycy.

Jak cukrzyca tupu 2 wpływa na mózg?

Jak zaobserwowali naukowcy, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej - dobranymi pod względem wieku, płci, wykształcenia oraz obecności nadciśnienia tętniczego, chorzy na cukrzycę typu 2 mieli większe deficyty poznawcze, zwłaszcza pod względem tzw. funkcji wykonawczych (m.in. kontrola uwagi, hamowanie poznawcze, kontrola hamowania, pamięć robocza i elastyczność poznawcza) oraz tempa przetwarzania informacji.

Reklama

Co więcej, porównanie badań neuroobrazowych z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI) ujawniło, że cukrzyca typu 2 miała związek z szybszym zanikiem istoty szarej mózgu, zwłaszcza w brzusznym prążkowiu (struktura istotna dla funkcji wykonawczych, w tym kontroli zachowań), móżdżku i skorupie oraz ze zmianami w aktywności mózgu. Naukowcy ocenili, że proces atrofii istoty szarej zachodził w mózgach osób z cukrzycą o około 26 proc. szybciej niż podczas naturalnego starzenia mózgu.

Negatywny wpływ cukrzycy na mózg był tym większy, im dłużej trwała choroba.

Zdaniem głównego autora pracy Botonda Antala ze Stony Brook University neurologiczne zmiany związane z cukrzycą typu 2 mogą zachodzić na długo przedtem, nim choroba zostanie zdiagnozowana. - Zatem gdy cukrzyca typu 2 jest diagnozowana przy pomocy konwencjonalnych badań, pacjenci mogą mieć trwałe nieodwracalne uszkodzenie mózgu – podkreśla badacz.

Reklama

Współautorka pracy Lilianne Mujica-Parodi ze Stony Brook University wskazuje, że cukrzyca typu 2 może przyspieszać starzenie mózgu prawdopodobnie z powodu niedoborów energii, które wpływają na zmiany jego struktury i funkcji.

- Nasze wyniki potwierdzają potrzebę badań nad biomarkerami cukrzycy typu 2 w mózgu oraz metod leczenia, które specyficznie działają na jej skutki neurologiczne – podsumowuje Mujica-Parodi.