Kłopoty z oddychaniem, kaszel i duszności sprawiają, że astma może być chorobą bardzo dotkliwą. Ale organizacja GINA, która przygotowała dzisiejszą akcję informacyjną podkreśla, że przy dobrej kontroli astmy objawy te mogą być minimalne. A to oznacza, że daje się normalnie pracować, uczyć się i uprawiać sport.

Reklama

O najnowszych metodach naukowcy piszą w publikowanym dziś raporcie organizacji GINA zatytułowanym „Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy”.