Naukowcy przebadali ponad 54 tys. kobiet, które zgłosiły się do programu Women’s Health Initiative – badania mającego na celu głębsze zrozumienie przyczyn chorób przewlekłych, na które zapadają kobiety w wieku postmenopauzalnym.

Reklama

Osiągnięcie 90, 95 lub 100 lat było bardziej prawdopodobne u kobiet, które po 60. roku życia utrzymały stałą masę ciała – wynika z wieloośrodkowego badania, na czele którego stanęli badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Starsze kobiety, które zachowały stabilną masę ciała, miały od 1,2 do 2 razy większą szansę na długowieczność niż te, które straciły na wadze.

Kobiety, które doświadczyły spadku masy ciała o 5 lub więcej procent miały nawet o 51 proc. mniejszą szansę na dożycie do dziewięćdziesiątki niż te, których masa ciała nie zmieniła się. Również przybranie na wadze o 5 lub więcej proc. nie promowało długowieczności w porównaniu z niezmienną masą ciała.

- Nadwaga lub otyłość z BMI pomiędzy 25 a 35 wśród starszych kobiet w Stanach Zjednoczonych jest powszechna. Nasze badania pokazują, że utrzymanie stabilnej masy ciała u starszych kobiet powinno być celem, jeśli zależy nam na długim życiu – mówi pierwszy autor pracy dr Aladdin H. Shadyab z Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.

- Kiedy starsza kobieta zauważa, że traci masę ciała, choć nie było to zamierzone, to może być to sygnał ostrzegawczy wskazujący na problemy zdrowotne i prognozujący krótsze życie – dodaje badacz.

Reklama

Wyniki te sugerują, że ogólne zalecenia dotyczące utraty wagi u starszych kobiet niekoniecznie pomogą im żyć dłużej. Jednocześnie autorzy zastrzegają, że osoby z otyłością lub nadwagą powinny zasięgnąć porady lekarza, jeśli zalecana jest umiarkowana utrata masy ciała w celu poprawy ich zdrowia lub jakości życia.

Dane stanowią uzupełnienie coraz liczniejszych badań wykazujących związek między zmianą masy ciała a śmiertelnością. Warto zauważyć, że jest to pierwsze duże badanie oceniające zmianę masy ciała w późniejszym okresie życia i jej związek z długowiecznością.