Badanie, które doprowadziło do takich wniosków, trwało 12 lat i obejmowało 842 uczestników (mieszkańców Francji) w wieku powyżej 65 lat. Naukowcy analizowali związek między metabolizmem składników diety, mikrobiotą jelitową oraz metabolizmem endogennym a zaburzeniami funkcji poznawczych. - Uzyskane wyniki wskazują na istotny związek między zaburzeniami neurologicznymi a niektórymi metabolitami - mówią autorzy publikacji.

Reklama

Jak wyjaśniają, udało im się udowodnić ochronny wpływ metabolitów pochodzących z kakao, kawy, grzybów i czerwonego wina, a także metabolizmu mikrobiologicznego pokarmów bogatych w polifenole (jabłka, kakao, zielona herbata, jagody, pomarańcze lub granaty) na funkcje poznawcze osób starszych.

Analiza próbek osocza uczestników wykazała, że niektóre metabolity są silnie związane z postępem zaburzeń poznawczych i demencji, inne mają wyraźnie pozytywny wpływ. Jak wymienia prof. Cristina Andrés-Lacueva, główna autorka badania, np. 2-furoiloglicyna i 3-metyloantyna, które są biomarkerami spożywania kawy i kakao, mają profil ochronny, podczas gdy sacharyna, pochodząca ze spożycia sztucznych słodzików, pełni rolę przyspieszającą niepożądane procesy.

- Badanie związku między upośledzeniem funkcji poznawczych, metabolizmem mikrobioty i żywności oraz metabolizmem endogennym jest niezbędne do opracowania nowych strategii profilaktycznych i terapeutycznych, które pomogą zadbać o nasze zdrowie poznawcze w podeszłym wieku - podkreślają autorzy.

Przypominają, że zmiana stylu życia i diety ma decydujące znaczenie w zapobieganiu pogorszeniu funkcji poznawczych i postępowi chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i inne demencje. - Większe spożycie owoców, warzyw i ogólnie żywności pochodzenia roślinnego dostarcza nam cennych polifenoli i innych związków bioaktywnych, które pomagają zmniejszyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych związanych z procesami starzenia - mówi prof. Andrés-Lacueva.

Reklama

Artykuł na ten temat ukazał się w czasopiśmie „Molecular Nutrition and Food Research” (https://doi.org/10.1002/mnfr.202100606).