Na łamach magazynu „Eurosurveillance” specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia opublikowali szacunki na temat skuteczności wprowadzonych w europejskim regionie WHO szczepień przeciw COVID-19, w zapobieganiu zgonom.

Reklama

Na podstawie cotygodniowych raportów o zgonach i szczepieniach osób od 60. roku życia naukowcy oszacowali śmiertelność z powodu COVID-19 w 33 z 51 krajów europejskiego regionu WHO.

Zdaniem ekspertów, w okresie od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r. szczepienia uchroniły przed śmiercią prawie 470 tys. osób w wieku 60 lat lub więcej.

To nieco więcej niż połowa oczekiwanej liczby zgonów w tym czasie.

Szybkie wprowadzenie szczepień wiązało się z największą redukcją oczekiwanej liczby zgonów.

Reklama

Ważne też było m.in. podawanie preparatów osobom z grup ryzyka.

80 proc osób od 60. roku życia otrzymało kompletne szczepienie, a 84 proc. - przynajmniej jedną dawkę.

Badacze podają także szczegóły dotyczące różnych krajów.

Na przykład na Islandii (100 proc. zaszczepionych) udało się zapobiec 93 proc. oczekiwanych zgonów.

W Wielkiej Brytanii (100 proc. zaszczepionych) - 86 proc. zgonów.

Reklama

Na Ukrainie (20 proc. w pełni zaszczepionych) - 6 proc.

ZOBACZ AKTUALNY STAN SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W POLSCE>>>

Autorzy stawiają hipotezę, że zróżnicowanie między państwami wynika z szybkości wprowadzenia szczepień i ich zasięgu.

Kraje, w których szybko podano dużą liczbę szczepionek (np. Francja, Grecja, Irlandia, Izrael, Malta, Norwegia, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania) zanotowały wyraźne zmniejszenie liczby zgonów, szczególnie wśród osób od 80. roku życia.