Szef resortu zdrowia podczas konferencji "Elbląg Public Health" zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne.

- Stoimy przed ogromnym wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa. Zjawisko wielochorobowości, które jest związane przede wszystkim z wiekiem senioralnym, choroby przewlekłe, które wymagają permanentnej opieki, permanentnego planu opiekowania się pacjentem – wymieniał.

Reklama

Dodał, że kolejnym czynnikiem jest także rosnąca świadomość zdrowotna ludzi, która przejawia większym zainteresowaniem profilaktyką i częstszym wykonywaniem badań.

Ocenił, że to wszystko powoduje, że popyt na opiekę medyczną rośnie w tempie wykładniczym. Tym samym trzeba się spodziewać, że w najbliższych latach proces ten będzie przyspieszał.

Z drugiej strony – jak zaznaczył – gdy patrzymy na podaż usług, mamy kryzys kadrowy. - To jest główny element, który determinuje czas oczekiwania do specjalisty, to, jak postrzegamy dostępność do systemu opieki medycznej – wskazał Niedzielski, mówiąc, że zwiększanie liczby miejsc na kierunkach medycznych i otwieranie kierunków lekarskich na uczelniach przyniosą zyski za 10 lat.

Jednocześnie zwrócił uwagę na działania będące odpowiedzią krótkookresową. Wskazał na dwie gwarancje – pierwsza to wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do 7 proc. PKB. Druga – to wzrost wynagrodzeń.

- To były dwa elementy, które opanowały zjawisko wyjazdu lekarzy z Polski. 10 lat temu mieliśmy do czynienia z exodusem, który wyraźnie wyhamował – dodał.

Reklama

Minister zdrowia ocenił, że gwarancje wynagrodzeń są na tyle atrakcyjne z punktu widzenia innych państw, że mamy do czynienia z dodatnim bilansem.

- W ciągu ostatniego ponad roku pojawiło się w Polsce ponad 4 tys. lekarzy z Białorusi i Ukrainy. Jest to bardzo realne wsparcie systemu, które na krótką chwilę, dopóki nie zaczną działać te efekty edukacyjne, pomaga stabilnie działać systemowi opieki zdrowotnej – zaznaczył.

Podkreślił, że odpowiedzią na potrzeby w chwili obecnej jest koordynacja w zdrowiu publicznym. Wskazał, że resort wprowadza koordynację na poziomie Krajowej Sieci Onkologicznej, Krajowej Sieci Kardiologicznej i w systemie podstawowej opieki zdrowotnej.

Konferencję "Elbląg Public Health" zorganizowała Akademia Medyczna i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Celem spotkania jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem ekspertów od zarządzania opieką zdrowotną i od edukacji medycznej w kontekście braków kadrowych w jednostkach opieki zdrowotnej w Polsce