Naukowcy z amerykańskiego University of Iowa (UI) przeanalizowali dane około 80 tys. pacjentów udostępnione przez sieć badawczą TriNetX COVID19. Uzyskane wyniki wskazują, że choroba Parkinsona jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu z powodu COVID-19.

Reklama

Zespół badawczy UI pod kierownictwem neurologów lek. Qiang Zhanga i dr Nandakumara Narayanana zidentyfikował kohortę pacjentów z COVID-19 na dzień 15 lipca i przeanalizował dane dotyczące śmiertelności osiem tygodni później. Okazało się, że zmarło 5,5 proc. (4290 z 78355) pacjentów z COVID-19 bez choroby Parkinsona w porównaniu z 21,3 proc. (148 z 694) pacjentów z COVID-19 oraz chorobą Parkinsona.

Jednak różnica związana z chorobą nie była aż tak duża jak sugerowałoby proste porównanie. Pacjenci z PD byli na ogół starsi, częściej płci męskiej i rzadziej byli Afroamerykanami niż pacjenci bez PD. Wszystkie te czynniki zwiększają również ryzyko zgonu z powodu COVID-19.

Dlatego zespół z UI zastosował regresję logistyczną z wiekiem, płcią i rasą jako współzmiennymi oraz dopasowanie każdego pacjenta z PD do pięciu pacjentów bez PD o dokładnie odpowiadającym wieku, płci i rasie, a także wykonanie testu warunkowej regresji logistycznej. W obu przypadkach ryzyko zgonu z powodu COVID-19 było o 30 proc. wyższe w przypadku pacjentów z PD.

- Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń tego badania; są to dane retrospektywne z jednej bazy danych, ale jesteśmy przekonani, że te dane wskazują, że choroba Parkinsona jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu w przypadku COVID-19 - mówi Narayanan, profesor neurologii UI, członek Iowa Neuroscience Institute. - Uważamy, że ta obserwacja będzie interesująca dla klinicystów leczących pacjentów z chorobą Parkinsona i urzędników służby zdrowia - dodaje.

Zdaniem autorów publikacji zwiększone ryzyko zgonu z powodu COVID-19 może być spowodowane tym, że pacjenci z chorobą Parkinsona często mają problemy z przełykaniem i łatwiej się krztuszą, co może sprzyjać zapaleniu płuc.

- Wszyscy koncentrujemy się teraz na COVID, ale jest to wyraźny przykład choroby układu oddechowego, która prowadzi do zwiększonej śmiertelności [u pacjentów z PD]. Te odkrycia mogą również mieć wpływ na zrozumienie zagrożeń dla pacjentów z PD związanych z innymi chorobami, w tym grypą - powiedział Narayanan. - Poleciłbym szczepionkę przeciw grypie i zapaleniu płuc, aby spróbować zapobiec tym problemom u pacjentów z PD.