Posłanki PO Mirosława Nykiel i Ewa Kołodziej pytały resort zdrowia o funkcjonowanie oddziałów geriatrycznych po wprowadzeniu sieci szpitali. - Ustawa o tzw. sieci szpitali spowoduje, że w naszym kraju będziemy mieć tylko jeden szpital geriatryczny - w Katowicach - powiedziała posłanka Nykiel. Mówiła, że w Polsce na 10 tys. mieszkańców przypada 0,2 łóżka geriatrycznego, a średnia UE to 2 łóżka.

Reklama

Wiceminister zdrowia Piotr Gryza przypomniał, że świadczenia w profilu geriatrii mogą być realizowane m.in. w szpitalach III stopnia oraz w placówkach ogólnopolskich. - Dotyczy to 18 szpitali, które dotychczas realizowały świadczenia w tym profilu - poinformował.

Ponadto szpitale zakwalifikowane do I lub II stopnia będą mogły w całości rozliczać profil geriatrii, jeśli wykonywały takie świadczenia przez ostatnie dwa lata. Takich placówek jest 28.

- Pacjentem w podeszłym wieku należy starać się należycie zaopiekować przede wszystkim w jego środowisku życia. Pobyt pacjenta w podeszłym wieku w szpitalu należy ograniczyć do niezbędnego minimum - podkreślił Gryza.

- Leczenia ludzi starszych nie należy utożsamiać z leczeniem szpitalnym. Geriatria powinna mieć przede wszystkim charakter konsultacyjny. Lekarz geriatra powinien być dostępny jako konsultant dla każdego lekarza w szpitalu, a także w lecznictwie otwartym. Rola oddziałów geriatrycznych powinna pełnić rolę przede wszystkim naukowo-dydaktyczną. Dlatego należy kształcić lekarzy geriatrów i rozwijać geriatrię w ośrodkach dydaktycznych - powiedział.

- Kluczową kwestią dla rozwoju opieki geriatrycznej w Polsce jest wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów w tej dziedzinie medycyny, w związku z tym właściwym kierunkiem powinno być rozwijanie oddziałów geriatrycznych przede wszystkim w oddziałach powiązanych z uczelniami medycznymi - podkreślił Gryza. W tej chwili w Polsce jest ponad 390 lekarzy geriatrów.

Reklama

- W dłuższej perspektywie należy dążyć do stworzenia warunków, w których na wszystkich oddziałach, na których hospitalizowane są osoby w wieku podeszłym, istnieć będzie możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie geriatrii - dodał.

Zaznaczył, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, placówka udzielająca świadczeń w trybie hospitalizacji jest zobowiązana do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta (wyjątkiem są oddziały pediatryczne, neonatologiczne i położniczo-ginekologiczne).

Przypomniał, że placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, będą mogły przystąpić do konkursów - tak, jak to było dotychczas. - Postępowania konkursowe na świadczenia z profilu geriatria ogłoszą wg planów trzy oddziały wojewódzkie; dotyczy to przede wszystkim oddziału mazowieckiego dla zakresu ok. czterech, pięciu podmiotów, opolskiego dla zakresu jednego i pomorskiego dla jednego podmiotu - powiedział.