Jak podkreśla profesor Jacek Bigda z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego brakuje kompleksowej opieki nad osobami starszymi w naszym kraju. Wyjaśnił, że nie ma właściwych proporcji pomiędzy opieką domową, społeczną i opieką lekarza specjalisty, w tym geriatry, który jest profesjonalistą w leczeniu osób w podeszłym wieku.

Reklama

Profesor Bigda zwraca też uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji opieki długoterminowej i bazy szpitalnej. Chodzi o to, by osoby starsze, których stan zdrowia ulega poprawie nie przebywały na oddziałach specjalistycznych tylko korzystały z bazy rehabilitacyjnej.

Niezbędne jest również uaktywnianie seniorów - dodaje Michał Majewski z firmy doradczej EY. Wiele krajów Unii Europejskiej wprowadza różne programy mające na celu aktywizację osób starszych. I tak na przykład we Włoszech w Ligurii lekarze mogą przepisywać recepty na zajęcia nordic walking. Dzięki takim treningom seniorzy zachowują kondycję fizyczną i utrzymują kontakt z innymi osobami w podobnym wieku.

W Szwecji, Norwegii, Holandii i Portugalii wprowadzono elementy inteligentnego domu dla osób starszych, które pozwalają na przebywanie pacjenta w domu zamiast w szpitalu. Podopieczny ma do dyspozycji na przykład automatyczny podajnik leków, pas wykrywający upadki, czy aplikację na telefon przekazującą informacje o osobie starszej do opiekuna.