Przygotowywany projekt uwzględnia szereg z tych poprawek. Łanda wyjaśnił, że zgodnie z założeniami projektu pierwszy wykaz leków dla seniora powstanie nie później, niż 1 września. Zaznaczył, że wszystko zależy od tempa prac parlamentarnych.

Reklama

Projekt ustawy przygotowywanej przez ministerstwo zdrowia zakłada, że każdy, kto ukończył 75. rok życia, będzie miał prawo do bezpłatnych leków, znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Darmowe dla pacjenta leki będzie mógł przepisywać tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Na ten cel rząd planuje przeznaczyć pół miliarda złotych rocznie.