Co piąty Włoch ukończył 65. rok życia, co stawia ich kraj na pierwszym miejscu w Europie, przed Niemcami i Grecją. Tylko w Japonii osoby w tym wieku stanowią jedną czwartą populacji. To rekord światowy. Rośnie we Włoszech liczba ludzi naprawdę sędziwych. Ponad trzy i pół miliona jest już po osiemdziesiątce, a pół miliona przekroczyło dziewięćdziesiątkę. W 2021 będzie ich już prawie pięć milionów. Włoscy geriatrzy z ubolewaniem stwierdzili jednak, że ich kraj nie jest najlepszym miejscem dla osób starszych czy w podeszłym wieku. Ani opieka społeczna, ani służba zdrowia nie stoją bowiem na wysokości zadania. Długowieczność Włochów jest zatem rezultatem jakiejś ich naturalnej predyspozycji.

Reklama

Nie w całym kraju też jest ona jednakowa. Najdłużej żyje się w regionach: Liguria, Friuli, Toskania, Umbria, Piemont i Marche, a najkrócej w Kalabrii i na Sycylii oraz w Górnej Adydze.