Czy potrzebne jest skierowanie do uzdrowiska

| Aktualizacja:

Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz płaci za przejazd. Musi mieć skierowanie od lekarza i być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

wróć do artykułu