Kto wysyła pacjenta na kuracje uzdrowiskowe

Reklama

Ubezpieczony może leczyć się w szpitalu lub sanatorium uzdrowiskowym albo podjąć leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku. W szpitalu uzdrowiskowym kontynuuje leczenie, które rozpoczął podczas pobytu w szpitalu. Nie płaci za pobyt i leczenie.

Na leczenie sanatoryjne kieruje pacjenta lekarz pierwszego kontaktu, specjalista albo lekarz ze szpitala. Może przy tym podkreślić rodzaj leczenia i zalecić miejsce pobytu. Skierowanie razem z dokumentacją medyczną przesyła się do wojewódzkiego oddziału NFZ, gdzie weryfikuje je lekarz specjalista. Powinien to zrobić w ciągu 30 dni, ale ten termin może zostać wydłużony o dalsze 14 dni wówczas, gdy trzeba uzupełnić dokumentację medyczną.

Czy potrzebne jest skierowanie na leczenie ambulatoryjne

Pacjent, który nie uzyskał skierowania do sanatorium lub szpitala uzdrowiskowego, może skorzystać z leczenia ambulatoryjnego. Na to leczenie musi też dostać skierowanie od lekarza, który wskaże formę leczenia. Skierowanie podlega weryfikacji, która trwa krócej, bo tylko 14 dni.

Pacjent sam decyduje, do jakiego uzdrowiska chce pojechać. W tym przypadku ponosi koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Może zamieszkać odpłatnie w sanatorium albo na kwaterze prywatnej. Za samo leczenie nie płaci. Mimo że pacjent sam decyduje o tym, kiedy wyjedzie, to powinien uzgodnić termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego. Przysługują mu co najmniej trzy zabiegi fizykalne dziennie oraz badania lekarskie. Leczenie prowadzone jest w przychodniach uzdrowiskowych na podstawie skierowania. Pacjent ma zapewnioną codzienną możliwość dostępu do lekarza, który prowadzi leczenie, i do doraźnych interwencji lekarskich.

Czy lekarz specjalista wyznacza kurację w konkretnym uzdrowisku

Pacjenci, którzy ubiegają się o wyjazd do sanatorium lub do szpitala uzdrowiskowego, sami nie decydują o wyborze miejscowości. Gdy lekarz specjalista potwierdzi, że skierowanie pacjenta na leczenie w uzdrowisku jest uzasadnione, wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia. Nawet jeśli na skierowaniu lekarz zasugerował konkretną miejscowość, to jego wskazania nie muszą zostać uwzględnione przez NFZ. Fundusz nie zapewnia też rozpoczęcia leczenia we wskazanym przez pacjenta terminie, np. podczas ferii albo wakacji. Leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest przez cały rok, a jego wynik nie zależy od kuracji w określonej porze roku.

Czy można zagwarantować sobie miejsce w sanatorium

Gdy brakuje miejsc w uzdrowisku, pacjent posiadający skierowanie może trafić na listę oczekujących. Potwierdzenie skierowania otrzyma dopiero wówczas, gdy miejsce odpowiednie dla niego będzie dostępne. W okresie oczekiwania ma prawo do informacji o tym, które miejsce zajmuje w kolejce na liście oczekujących.

Lekarz specjalista może również nie potwierdzić, że skierowanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe jest uzasadnione. Wtedy razem z dokumentami odsyła skierowanie lekarzowi, który je wystawił, i uzasadnia swoją decyzję. Natomiast pacjent może wykupić w sanatorium leczenie pełnopłatne. Wtedy sam wybiera miejscowość, do której chce pojechać, i nie dotyczą go żądne ograniczenia dotyczące częstotliwości wyjazdu.