Decyzję podjęli ministrowie zdrowia 27 państw na spotkaniu w Luksemburgu, ale to nie kończy jeszcze prac nad przepisami.
Wyniki tych ustaleń jest tylko w części zgodny z polskimi postulatami. Zrezygnowano z zakazu sprzedaży i produkcji cienkich papierosów, czyli „slimów”, o co zabiegał rząd w Warszawie. Pozostał natomiast zakaz stosowania dodatków, takich jak mentol i ta decyzja nie jest po myśli Polski. Złagodzono jedynie zapisy dotyczące wejścia w życie dyrektywy i wprowadzono 3-letni okres przejściowy dla papierosów mentolowych. To czas dla producentów tytoniu na dostosowanie się do nowych wymogów.

Reklama

Takie są na razie uzgodnienia krajów członkowskich. Przedstawiciele unijnych rządów będą musieli jeszcze wynegocjować kształt dyrektywy tytoniowej z Parlamentem Europejskim.