Innowacyjny projekt "Skrining Retinopatii Cukrzycowej" Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki Okulistyka 21 przy udziale Miasta Poznań, pomaga wykryć retinopatię cukrzycową – jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy, uszkadzającej naczynia krwionośne znajdujące się w siatkówce oka. Schorzenie to występuje u pacjentów z cukrzycą typu 1 i u około 60 proc. cukrzyków typu 2. Nieleczona może prowadzić do całkowitej utraty wzroku.

Reklama

- Standardowo retinopatię cukrzycową wykrywa się podczas badania okulistycznego, które u osób z cukrzycą zalecane są raz w roku. W Polsce jest obecnie ok. 3 mln chorych na cukrzycę, a liczba ta będzie wzrastać, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych. Z drugiej strony, dostępność do badań okulistycznych jest bardzo ograniczona i okres oczekiwania w wielu miejscach wynosi od 3 do 6 miesięcy – tłumaczył PAP Paweł Kędziora z Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki Okulistyka 21.

Jak dodał, problem dostępu do badań okulistycznych może w tym przypadku rozwiązać rozwój technologii. Wskazał, że specjalne programy komputerowe oparte na sztucznej inteligencji pozwalają wyselekcjonować pacjentów ze zmianami wymagającymi kontroli okulistycznej od tych, którzy zmian nie mają i nie wymagają konsultacji u specjalisty.

- Tego typu rozwiązanie zastosowano w praktyce badania przesiewowego w Polsce po raz pierwszy właśnie w Poznaniu. Innowacyjność badań polegała na wykorzystaniu SI (sztucznej inteligencji) do analizy zdjęć dna oka pacjenta wykonanych specjalnym aparatem (funduskamera) przez przeszkolony personel pielęgniarski. Całe badanie trwało zaledwie kilka minut, a pacjenci otrzymywali wynik w postaci wydruku na miejscu wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszych wizyt kontrolnych u swojego okulisty – tłumaczył Kędziora.

Reklama

Dodał, że zastosowanie nowoczesnego oprogramowania skróciło czas badania z 15 do 5 minut, a ponadto nie wymagało obecności lekarza okulisty.

Reklama

Kędziora zaznaczył, że skuteczność analizy przesłanych zdjęć dna oka za pomocą SI (sztucznej inteligencji) wynosi 94,2 proc. Dzięki projektowi i badaniom udało się wcześnie wykryć retinopatię cukrzycową u 16 proc. z całej grupy przebadanych pacjentów, a pozostałe 84 proc. pacjentów, u których nie wykryto retinopatii cukrzycowej, otrzymało odpowiednie zalecenia co do dalszych kontroli wzroku w przyszłości.

Pilotażowy projekt "Skrining Retinopatii Cukrzycowej" - bezpłatnych przesiewowych badań okulistycznych dla mieszkańców Poznania - prowadzony był między 1 czerwca a 30 grudnia ub. roku i objął 615 mieszkańców Poznania chorujących na cukrzycę. Nadzór merytoryczny nad całością projektu sprawował prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki Okulistyka 21 oraz Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych z siedzibą w Poznaniu prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski. Projekt współfinasowany był ze środków Miasta Poznania.

Obecnie realizowana jest kontynuacja badań przesiewowych we współpracy z Miastem Poznaniem. W okresie od lutego do czerwca tego roku, badaniami zostanie objętych kolejnych 400 pacjentów diabetologicznych.